Borstlift – ptosecorrectie

Heel wat vrouwen hebben na zwangerschap of vermagering een (psychisch) probleem met volumeverlies en huidoverschot ter hoogte van de borsten. De borsten hangen door en missen stevigheid.

Dr. Peeters zal tijdens het eerste consult vragen naar Uw medische voorgeschiedenis en de medicatie die U neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen wat de vorm en grootte van de borsten betreft.

Indien na de operatie het lichaamsgewicht aanzienlijk toeneemt, is te verwachten dat ook de borstomvang opnieuw toeneemt. Anderzijds zal bij vermagering opnieuw huidoverschot optreden, wat de borsten weer meer doet hangen. Daarom wordt ernaar gestreefd de operatie pas uit te voeren wanneer het streefgewicht is bereikt.

Tijdens het eerste consult zal dr. Peeters een 3D-beeld maken van uw borsten. Aan de hand van deze beelden wordt een 3D simulatie gemaakt, zodat U het resultaat van uw borstlift op voorhand al kan zien.  Deze beelden stellen de dokter ook in staat de operatie tot in detail voor te bereiden en leidt dus tot voorspelbare resultaten.

Een zuivere borstlift (zonder borstverkleining) wordt beschouwd als een esthetische ingreep. Daarom zal noch uw mutualiteit, noch uw hospitalisatieverzekering tussenkomen in de kost van de hospitalisatie, medicatie, prothese en honoraria.
Tijdens de consultatie worden deze kosten in detail besproken en vastgelegd in een document waarvan U meteen een duplicaat ontvangt.
De operatie wordt uitgevoerd in AZ KLINA of AZ Sint Jozef Malle, onder algemene narcose. De ingreep duurt ongeveer anderhalf uur en wordt door dr.W.Peeters zelf uitgevoerd. Voor de start van de operatie, wordt door hem een patroon afgetekend op de huid van de borsten. Dit gebeurt in staande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of klier- en vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd, waarna opnieuw vorm gegeven wordt aan de borst. Hierbij wordt steeds een litteken gemaakt rondom de tepel, en een vertikaal litteken dat van de tepel naar de onderste borstplooi toe loopt.

Indien dit nodig blijkt tijdens de ingreep, wordt ook nog een beperkt horizontaal litteken gemaakt. Zo krijgt de borst een mooiere vorm, die doorheen de jaren bewaard blijft.

De huid wordt gesloten met verteerbare (“resorbeerbare”) draadjes. Er wordt in elke borst een wonddrain achtergelaten om de eerste dag(en) het wondvocht te laten afvloeien. De drain wordt meestal in het ziekenhuis verwijderd.

Mede dankzij de operatietechniek die wordt gebruikt, is er weinig nood aan pijnstillers na de operatie. Het strakke gevoel verdwijnt reeds na enkele dagen. Meestal kan U het ziekenhuis daags na de ingreep vlot verlaten.

De de dag van ontslag krijgt U mee: een vervolgafspraak bij de dokter, een voorschrift voor thuisverpleging, voorschrift voor verbandmateriaal, en een brief voor de huisarts.

Bij vragen kan U of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Er wordt een afspraak gemaakt 10 à 14 dagen na de operatie. Hierbij worden de wondnaden gecontroleerd, en wordt de littekenbehandeling besproken.

De eerste zes weken wordt aangeraden een sportbeha zonder beugels dag en nacht te dragen. U kunt in die periode beter niet sporten, zware voorwerpen tillen of de armen boven het hoofd brengen. Verder zijn alle bewegingen die U pijnloos kan uitvoeren toegestaan.