Borstreconstructie met eigen weefsel van de buik: een DIEP flap, wat betekent dit voor mij?

De borst kan gereconstrueerd worden door gebruik te maken van eigen vet en huid, afkomstig van de buik. Dit kan gebeuren gelijktijdig met uw amputatie of mastectomie, maar kan ook op een later tijdstip gebeuren (bijvoorbeeld na radiotherapie en/of chemotherapie).

Dr. Peeters heeft een aanvraag ingediend om toe te treden tot de “conventie” waar in de media de laatste weken veel om te doen was. Dit houdt in dat uw ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering de ingreep volledig zullen vergoeden. De dokter zal dit verder in detail met U bespreken tijdens de consultatie.

Tijdens een eerste gesprek maakt U kennis met de dokter en wordt Uw medische voorgeschiedenis in kaart gebracht. De verschillende mogelijkheden van borstreconstructie worden U uitgebreid toegelicht. Indien de DIEP flap voor U de beste optie is,  wordt een CTscan van de buik gepland. Aan de hand van deze scan worden de beste bloedvaatjes in de buik geselecteerd. Deze bloedvaten worden tijdens de operatie vrijgemaakt en onder de microscoop ter hoogte van de borst weer aangesloten. Op deze manier kan het vet overleven en houdt U een mooie, warme, soepele borst. Het grote voordeel van eigen weefsel is, dat rond deze borst geen kapsel kan ontstaan en dat het vet zich gedraagt zoals een borst indien U enkele kilo’s zwaarder of lichter wordt. Er hoeven met andere woorden in de toekomst geen heringrepen te worden uitgevoerd.
Vòòr de operatie wordt een ECG (hartfilmpje) en bloedname uitgevoerd. Er wordt een CT van de buik gemaakt om de bloevaten die nodig zijn voor de reconstructie op te sporen.

Uw dossier wordt bestudeerd door de anesthesist en zo nodig wordt bij de anesthesist een consult geregeld.

De ochtend van de ingreep komt de dokter bij U langs en wordt in staande positie een tekening gemaakt op de buik en op de borst. Nadien wordt U gepremediceerd zodat U met minder stress aan de ingreep zal starten. De ingreep start om 8uur ’s ochtends en duurt 6 tot 8 uur. Indien gewenst wordt tijdens de ingreep ook de andere borst aangepast (lifting of verkleining) of wordt een port-a-cath die nog ter plaatse zit verwijderd, in overleg met uw oncoloog.

Na beëindigen van de ingreep wordt u overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. Uw partner of familie wordt dan door de dokter op de hoogte gebracht zodat U de avond zelf nog bezoek kan ontvangen.

Tijdens de eerste nacht wordt de doorbloeding van de nieuwe borst elk uur gecontroleerd. De volgende ochtend wordt U overgebracht naar de gewone afdeling. Ook hier zal een professionele en regelmatige opvolging gebeuren van de nieuwe borst. Dr. Peeters komt elke ochtend langs om alles nauwkeurig op te volgen en de verpleegkundige zorgen te begeleiden. Na 4 à 5 dagen mag U het ziekenhuis verlaten.

De de dag van ontslag krijgt U mee: een vervolgafspraak bij de dokter, een voorschrift voor thuisverpleging, voorschrift voor verbandmateriaal, en een brief voor de huisarts en uw verzekering.

Bij vragen kan U of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. U kan het werk na 6 weken hervatten.

Ondanks de relatief lange operatieduur, is het herstel na een borstreconstructie met DIEP flap erg vlot.

Na enkele maanden kan onder lokale verdoving een tepelreconstructie en tatoeage worden uitgevoerd. U wordt hiervoor niet gehospitaliseerd, en kan gewoon aan het werk blijven.

Jaarlijks worden in AZ KLINA meer dan 50 DIEP flappen uitgevoerd. Het is voor vele patiënten een excellente methode voor borstreconstructie.

Voordelen

  • esthetisch superieur: de vorm van de gereconstrueerde borst zal quasi identiek zijn aan de eigen borst.
  • warm, zacht, soepel
  • evolueert mee met het lichaam (veroudering, vermagering, etc.)
  • ook mogelijk na bestraling

Nadelen

  • operatieduur (6 à 8 uur)
  • hospitalisatieduur (4 à 5 dagen)
  • litteken ter hoogte van de buik (onderbroek)
  • technisch de meest complexe vorm van borstreconstructie (slaagpercentage 95-98%)