Borstreconstructie met eigen weefsel van de rug: is dit iets voor U?

De borst kan gereconstrueerd worden door gebruik te maken van eigen weefsel van de rug, meestal gecombineerd met een kleine borstprothese of tijdelijke weefselexpander. Dit kan gebeuren gelijktijdig met uw amputatie of mastectomie, maar kan ook op een later tijdstip worden ingepland (bijvoorbeeld na radiotherapie en/of chemotherapie).

Tijdens een eerste gesprek maakt U kennis met de dokter en wordt Uw medische voorgeschiedenis in kaart gebracht. De verschillende mogelijkheden van borstreconstructie worden U uitgebreid toegelicht.

De reconstructie met de rugflap wordt wereldwijd heel erg vaak toegepast en is een zeer degelijke techniek. Bij sommige patiënten zal de rugspier de eerste keuze zijn, bijvoorbeeld indien er al grote buikoperaties zijn gebeurd, bij 70-plussers, of patiënten in minder goede conditie (vasculair belaste patiënten, rokers). 

Voor de operatie wordt een ECG (hartfilmpje) en bloedname uitgevoerd. Uw dossier wordt bestudeerd door de anesthesist en zo nodig wordt bij de anesthesist een consult geregeld.
De ochtend van de ingreep komt de dokter bi j U langs en wordt instaande positie een tekening gemaakt op de rug en op de borst. Nadien wordt U gepremediceerd zodat U met minder stress aan de ingreep zal starten. De ingreep duurt 2 tot 3 uur. Indien gewenst wordt tijdens de ingreep ook de andere borst aangepast (lifting, vergroting of verkleining) of wordt een port-a-cath die nog ter plaatse zit, verwijderd in overleg met uw oncoloog.

Na beëindigen van de ingreep wordt u overgebracht naar de ontwaakkamer. Uw partner of familie wordt dan door de dokter op de hoogte gebracht zodat U de avond zelf nog bezoek kan ontvangen.

Tijdens de eerste nacht wordt de doorbloeding van de nieuwe borst regelmatig gecontroleerd. Gezien bij deze techniek de bloedvaten in de oksel niet worden doorgenomen en dus niet opnieuw moeten worden aangesloten, is de kans op doorbloedingsproblemen minimaal.

Dr. Peeters komt elke ochtend langs om alles nauwkeurig op te volgen en de verpleegkundige zorgen te begeleiden.

Patiënten herstellen doorgaans zeer vlot na deze operatie en verlaten het ziekenhuis na 2 tot 3 dagen.

De de dag van ontslag krijgt U mee: een vervolgafspraak bij de dokter, een voorschrift voor thuisverpleging, voorschrift voor verbandmateriaal, en een brief voor de huisarts en uw verzekering.

Bij vragen kan U of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Tijdens deze consultatie wordt de expanderprothese een eerste keer bijgevuld. Elke twee weken wordt de prothese verder gevuld tot het gewenste volume werd bereikt. De expander prothese die gebruikt wordt om uw huid op te rekken heeft een wand vervaardigd uit silicone en wordt gevuld met fysiologisch water. De expander wordt gemaakt in de USA bij de firma MENTOR. Deze firma is reeds sinds vele jaren een grote speler op het vlak van prothesen en reconstructies. Zeer recent werd de expander nog verbeterd, om uw comfort tijdens de fase van expansie te vergroten.

U kan het werk na 3 tot 6 weken hervatten.

In de meeste gevallen wordt de reconstructie verfraaid door gebruik te maken van lipofilling (het inspuiten van eigen vet over de rugflap) en liposuctie  om een mooiere aflijning van de borst te verkrijgen ter hoogte van de oksel en de flank. Lipofilling en liposucties worden niet vergoed door de mutualiteit.

Jaarlijks worden in AZ KLINA meer dan 25 rugflappen uitgevoerd. Het is voor vele patiënten een zeer degelijke en mooie methode voor borstreconstructie.

Voordelen

  • zeer natuurlijk resultaat
  • warm, zacht, soepel
  • ook mogelijk na bestraling
  • korte operatieduur
  • kort ziekenhuisverblijf (2 à 3 dagen)
  • korte herstelperiode
  • geen litteken ter hoogte van de buik

Nadelen

  • prothese: er blijft een kleine kans op kapselvorming
  • operatie verloopt meestal in twee stappen
  • litteken op de rug (bh-lijn)