Borstreconstructie met prothesen en kunstonderhuid: een snelle, degelijke oplossing?

Soms is het mogelijk de borst te reconstrueren door middel van een silicone prothese onder de borstspier. Dit is de meest eenvoudige wijze van reconstructie, maar kent haar beperkingen. Dr. Peeters zal met U bekijken of deze techniek bij U mogelijk is en wat het esthetisch resultaat hiervan zal zijn. De ingreep kan worden uitgevoerd gelijktijdig met uw amputatie of mastectomie, maar kan ook op een later tijdstip gebeuren (bijvoorbeeld na radiotherapie en/of chemotherapie).

Tijdens een eerste gesprek maakt U kennis met de dokter en wordt Uw voorgeschiedenis in kaart gebracht. De verschillende mogelijkheden van borstreconstructie worden U uitgebreid toegelicht.

Dr. Peeters maakt al ruim 7 jaar gebruik van kunstonderhuid en netjes bij borstreconstructie. Deze techniek zorgt ervoor dat het oprekken van de huid quasi pijnloos verloopt, en zorgt voor een meer esthetisch resultaat, ook op langere termijn. Het gebruik van kunstonderhuid is op dit moment niet vergoed door de mutualiteiten, maar wordt wel vaak terugbetaald door een bijkomende hospitalisatieverzekering. Vaak wordt de reconstructie nog verder verfraaid door middel van het inspuiten van eigen vet. Dit wordt lipofilling genoemd.  Lipofilling wordt niet vergoed door de mutualiteit.

Voor de operatie wordt een ECG (hartfilmpje) en bloedname uitgevoerd. Uw dossier wordt bestudeerd door de anesthesist en zo nodig wordt bij de anesthesist een consult geregeld.
De ochtend van de ingreep komt de dokter bi j U langs en wordt instaande positie een tekening gemaakt op de borst. Nadien wordt U gepremediceerd zodat U met minder stress aan de ingreep zal starten. De ingreep start duurt ongeveer 45 minuten.  Indien gewenst wordt tijdens de ingreep ook de andere borst aangepast (lifting, vergroting of verkleining) of wordt een port-a-cath die nog ter plaatse zit, verwijderd in overleg met uw oncoloog.

Na beëindigen van de ingreep wordt u overgebracht naar de ontwaakkamer. Uw partner of familie wordt dan door de dokter op de hoogte gebracht zodat U de avond zelf nog bezoek kan ontvangen.

Dr. Peeters komt ’s avonds en de volgende ochtend langs om alles nauwkeurig op te volgen en de verpleegkundige zorgen te begeleiden.

Patiënten herstellen doorgaans zeer vlot na deze operatie en verlaten het ziekenhuis na 1 nacht.

De dag van ontslag krijgt U mee: een vervolgafspraak bij de dokter, een voorschrift voor thuisverpleging, voorschrift voor verbandmateriaal, en een brief voor de huisarts en uw verzekering.

De expander prothese die gebruikt wordt om uw huid op te rekken heeft een wand vervaardigd uit silicone en wordt gevuld met fysiologisch water. De expander wordt gemaakt in de USA bij de firma MENTOR. Deze firma is reeds sinds vele jaren een grote speler op het vlak van prothesen en reconstructies. Zeer recent werd de expander nog verbeterd, om uw comfort tijdens de fase van expansie te vergroten.

Bij vragen kan U of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Tijdens deze consultatie wordt de expanderprothese een eerste keer bijgevuld. Elke twee weken wordt de prothese verder gevuld tot het gewenste volume werd bereikt. De expanderprothese wordt vervolgens tijdens een korte operatie vervangen door de definitieve gelgevulde prothese. Bij ontslag ontvangt U een kaartje met de specificaties van de prothese. De firma biedt U hierop levenslange garantie.

In geselecteerde gevallen is dit een uitstekende methode van borstreconstructie. Dankzij twee zeer korte ingrepen krijgt U terug een mooie, vrouwelijke borst. Deze methode wordt slechts in zeer geselecteerde gevallen toegepast na bestraling. Dokter Peeters zal beoordelen of U hiervoor in aanmerking komt.

Voordelen

  • snel en eenvoudig
  • korte herstelperiode

Nadelen

  • indien slechts één borst gereconstrueerd wordt, is een perfecte symmetrie vaak niet haalbaar
  • kans op kapselvorming blijft bestaan