Borstvergroting – Borstaugmentatie

Een veel gevraagde operatie is de borstvergroting. Enerzijds vrouwen met van nature een kleine cupmaat, anderzijds vrouwen die ten gevolge van zwangerschap en/of vermagering een kleinere cupmaat hebben dan voorheen.

Dokter Peeters voert deze ingreep wekelijks uit en organiseert verscheidene keren per jaar een cursus over het gebruik van druppelvormige implantaten bij borstvergroting en borstreconstructie. De workshop wordt georganiseerd voor plastisch chirurgen en artsen in opleiding.

Dokter Peeters is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe generatie borstprothesen en weefselexpanders.

Dr.Peeters bespreekt met U tijdens de eerste consultatie wat Uw wensen zijn, enerzijds qua volume, maar ook qua vorm, materiaal, plaats van insnede.  De dokter zal alle voor- en nadelen van de verschillende opties met U bespreken.

De dokter neemt uitgebreid de tijd om samen met U na te gaan welke prothese het best bij U past. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van volgende technieken:

  • Dr. Peeters beschikt over een VECTRA-apparaat. Dit toestel maakt aan de hand van 6 camera’s een 3D-beeld van uw borst. Aan de hand van deze 3D-reconstructie kan met de computer een 3D-simulatie gemaakt worden met verschillende types prothesen. Op die manier kan U op uw eigen borst zien, welke prothese het best bij U past. De kwaliteit van de beelden is superieur ten opzichte van de oudere 3D-methodes. Het computerprogramma kan ook een simulatie maken van een borstlift gecombineerd met prothesen.
  • Indien gewenst kunnen ook voor- en na-foto’s getoond worden tijdens de consultatie. Dr. Peeters zal hierbij de nodige duiding geven opdat ze U zouden helpen bij de keuze van uw implantaat.
  • Tevens kan gebruik gemaakt worden van een uitwendige pasprothese om het gewenste volume te bepalen.
  • Tenslotte wordt tijdens de ingreep zelf gebruik gemaakt van TESTPROTHESEN. Deze “sizers” of “pasprothesen” zullen eerst als test even worden ingebracht om te beoordelen of de geselecteerde prothese het gewenste esthetische resultaat geeft.  Zeker bij patiënten met een vooraf bestaande asymmetrie van de borst, helpen deze testprothesen om een meer symmetrisch resultaat te bereiken. De testprothese wordt tijdens dezelfde ingreep vervangen door de definitieve gelprothese.

Gezien het gaat om een esthetische ingreep, zal noch uw mutualiteit, noch uw hospitalisatieverzekering tussenkomen in de kost van de hospitalisatie, medicatie, prothese en honoraria. Tijdens de consultatie worden deze kosten in detail besproken en vastgelegd in een document waarvan U meteen een duplicaat ontvangt.

Op de dag van de operatie komt de dokter langs om een schets te maken op uw borst. Dit gebeurt instaande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te bekomen.

De ingreep wordt uitgevoerd in daghospitaal. Indien U dat wenst, kan U ook een nacht verblijven in het ziekenhuis.

Dr. Peeters komt ’s avonds langs om alles nauwkeurig op te volgen en de verpleegkundige zorgen te begeleiden.  Er wordt een bh aangemeten in het ziekenhuis. U hoeft dus zelf geen steunbh mee te brengen.

Patiënten herstellen doorgaans zeer vlot na deze operatie. Het is aan te raden de steunbh gedurende minimum zes weken te dragen en sportaktiviteiten in die periode te vermijden.

De de dag van ontslag krijgt U mee: een vervolgafspraak bij de dokter, een voorschrift voor thuisverpleging, voorschrift voor verbandmateriaal, een kaartje met de specificaties van uw prothese en een brief voor de huisarts.

Bij vragen kan U of uw thuisverpleger de dokter bereiken, en dit 24u/24u, 7d/7.

Twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd.