Liposuctie versus Buikwandplastie of Abdominoplastie

Deze tekst bevat informatie over operaties die overtollige huid en/of vet ter hoogte van de buikwand verwijderen en de buikwand verstevigen.

Bij sommige patiënten wordt een prachtig resultaat verkregen door enkel een liposuctie uit te voeren. In andere gevallen moet er naast een liposuctie ook huid worden weggenomen. Dit noemen we een buikwandplastie of een abdominoplastie.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar Uw voorgeschiedenis en de medicatie die U neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor een buikwandplastie te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Om uw ingreep vlot en veilig te laten verlopen is het belangrijk aan de chirurg duidelijk te maken welke buikoperaties U reeds onderging.

Als U overweegt een buikwand-correctie te ondergaan, is het belangrijk hierover een realistisch verwachtingspatroon te hebben. De plastisch chirurg zal met U bespreken wat U mag verwachten. Ook de plaats en de lengte van de littekens zullen duidelijk besproken worden.

Indien uw huidoverschot van de buik functionele hinder veroorzaakt, vergoedt uw ziektefonds de kosten van een buikwandplastie (chirurgie, anesthesie en hospitalisatie). Gezien voor deze ingreep een RIZIV nummer wordt aangerekend,  kan U tevens beroep doen op uw hospitalisatieverzekering.

In bepaalde gevallen zal dokter Peeters adviseren eerst een liposuctie uit te voeren van de bovenbuik en/of de flanken alvorens een buikwandplastie uit te voeren. Dit gebeurt dan om het eindresultaat te verbeteren. Voor liposuctie bestaat geen RIZIV nummer. Dit wil zeggen dat noch de hospitalisatieverzekering, noch de mutualiteit de kosten voor de liposuctie vergoedt.

Liposuctie

Voor de start van de operatie, wordt door dr. Peeters een patroon afgetekend op de huid van de buik en de flanken. Dit gebeurt in staande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen. Door middel van fijne cannules (holle buisjes) wordt na opblazen van het vet met fysiologisch water, het vet op een gelijkmatige manier weggezogen.  Hiervoor worden slechts heel kleine sneetjes gemaakt in de huid (enkele millimeter lang). Op het eind van de ingreep wordt bij voorkeur een drukpak aangelegd. Dit drukpak (corrigerend ondergoed, corset, lipopanty,…) wordt door de patiënt zelf aangekocht.

Abdominoplastie

De operatie wordt uitgevoerd onder algemene narcose.

De ingreep duurt ongeveer twee uur en wordt door dr.W.Peeters zelf uitgevoerd. Voor de start van de operatie, wordt door hem een patroon afgetekend op de huid van de buik en de flanken. Dit gebeurt in staande positie om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.
Overtollige huid en vet worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd en de buikwand wordt zo nodig verstevigd. De huid wordt in verschillende lagen gesloten met verteerbare (“resorbeerbare”) draadjes. De navel wordt weer op z’n plaats gebracht en ingehecht.
Er worden twee tot drie wonddrains achtergelaten om de eerste dagen het wondvocht te laten afvloeien. De drain wordt door de thuisverpleegkundige verwijderd indien het debiet per 24 uur kleiner is dan 30cc.

De pijn ten gevolge van de ingreep is meestal goed onder controle te krijgen met paracetamol en ibuprofen. U zal voelen dat de buikhuid opgespannen is, en indien ook de buikwand werd verstevigd, ervaart U een knagend gevoel op de middellijn. De eerste dagen moet U het kalm aan doen. Heffen van zware voorwerpen en sport wordt afgeraden gedurende zes weken. Die tijd wordt een elastische buikband gedragen ter versteviging.

Er wordt een afspraak gemaakt 10 à 14 dagen na de operatie. Hierbij worden de wondnaden gecontroleerd, en wordt de littekenbehandeling besproken.