Ooglidcorrectie

Het komt regelmatig voor dat de huid rond de bovenste oogleden zo uitrekt dat ze over de wimpers gaat hangen. Dit wordt dermatochalasis genoemd. Een “vermoeide blik” kan ook veroorzaakt worden door huidoverschot en uitpuilend vet of “wallen” ter hoogte van de onderste oogleden.

Een blefaroplastie of ooglidcorrectie verjongt de structuren rond het oog door verwijderen van overtollige huid en/of vet.

De plastisch chirurg zal tijdens het eerste consult vragen naar Uw voorgeschiedenis en de medicatie die U neemt. Bepaalde medicijnen dienen gestopt te worden vóór de ingreep. Ook wordt geadviseerd zes weken voor de ingreep te stoppen met roken om problemen met de wondgenezing te voorkomen.

Er wordt gevraagd een recent oftalmologisch (oogarts) verslag mee te brengen. Dit zal in uw dossier worden bewaard.

Het is aan te raden een koelbril mee te brengen naar het ziekenhuis. Deze bril zal na de operatie de zwelling beperken en het comfort aanzienlijk vergroten.

Het is belangrijk U te laten begeleiden door iemand die U na de ingreep naar huis kan brengen, gezien zwelling van de oogleden na de operatie het zicht kan beperken.

Een correctie van de bovenste oogleden betekent sowieso een forse verbetering. Kraaienpootjes worden echter door deze operatie niet verwijderd. Hiervoor kan een toxine worden gebruikt, wat in de volksmond “botoxen” wordt genoemd.

Enkel in zéér extreme gevallen met gezichtsveldbeperking is er tussenkomst voorzien van het ziektefonds.

Een bovenste ooglidcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Indien ook een onderste ooglidcorrectie moet worden uitgevoerd, wordt de voorkeur gegeven aan een algemene anesthesie. Voor de start van de operatie, wordt door dr. Peeters het deel van de huid afgetekend dat zal worden weggenomen. Dit gebeurt terwijl U nog rechtop zit om een zo symmetrisch mogelijk resultaat te verkrijgen.

Overtollige huid en/of vetweefsel worden tijdens de ingreep zorgvuldig verwijderd. De littekens vallen steeds in een natuurlijke huidplooi, waardoor ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

Er worden niet verteerbare draadjes gebruikt om de wonde te sluiten. De draadjes worden na 5 à 7 dagen verwijderd.

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Het komt bijna nooit voor dat U hierdoor helemaal niets meer kan zien. Het geregeld aanbrengen van een koelbril kan de zwelling aanzienlijk verminderen.

Er worden enkel steristrips aangebracht zodat douchen mogelijk blijft. De steristrips en de hechtingen worden na 5 à 7 dagen verwijderd bij de arts. Vanaf dit ogenblik kan opnieuw make-up worden aangebracht.